EFFEKT

EFFEKT

Cube Corner levererar effekt vilket är stor skillnad mot att leverera effektiva saker eller att vara effektiv i sin leverans. Skillnaden är att er verksamhet garanterat kommer förbättras med våra leveranser oavsett vad eller hur vi levererar.

ERFARENHET

ERFARENHET

Våra utvecklare/konsulter har erfarenhet från hundratals uppdrag. Cube Corners rekryteringsmodell förordar att man från början kommer från en verksamhetsbakgrund och att man kombinerat detta med systemutveckling.

ENGAGEMANG

ENGAGEMANG

Cube Corner bedriver tillämpning av forskning med inriktning på framtida IT-lösningar. Vi fokuserar på ett antal större utvecklingsprojekt, i samband med några av landets största företag där målsättningen är att skapa lättillgängliga funktioner för företag och privatmarknaden.