DYNWEB

Det nya sättet att bygga webbapplikationer

Dynweb är sedan några år tillbaka vårt förstahandsval av plattform för applikationer som distribueras via webbläsare. Det är ett verktyg där du ändrar design direkt i applikationen på själva webbsidan och när du sedan sparar ändringen slår den direkt igenom för alla användare. Tänk dig att du själv designar om Icas webbsida och att sekunderna senare så slår ändringen igenom för alla som läser sidan. Motsvarande klassisk webbutveckling är långt mer tidskrävande.


Dynamisk designmöjlighet

Vi har valt att lägga kraften på en dynamisk designmöjlighet för att sedan med en svindlande hastighet kunna bygga applikationer, ”observera applikationer!”. Detta är inget verktyg som designproffsen använder för att bygga snygga webbsidor mot dina marknadskanaler, detta är applikationer för din verksamhet!

DynWeb innehåller

  • Dynweb Editor (licenced) För grafisk design av dina applikationer. Med verktyget designar du fram inmatningsfält, sökfält, rullistor, knappar, söklistor, ramar och inbäddade listor. Javascript editor för egen funktionalitet med egna små klasser för att förenkla databaskopplingar mm. men med fullt stöd för Javascript. Även kopplingsscheman för koppling av tabeller, menyhantering mm.
  • CC IE Integrationsmotor för XML-kopplingar till andra system som behöver kopplas in, exempelvis ditt affärssystem. CC IE är byggd för High speed kopplingar.
  • CC Print En liten utskriftsservice där du beroende på val av designverktyg kan bygga egna databasdrivna mallar för olika dokument och etiketter. Dessa kan du sedan koppla till programmen du bygger.

Systemkrav

  • Server med senaste versionen av Internet Information Services uppsatt för intranet
  • SQL-server databas (finns mindre versioner som är gratis, vi rekommenderar dock minst standard edition)
  • Alternativt Postgre SQL Databas som är kostnadsfri och kan köras både på windows och Linux (obs begränsad funktionalitet)